42-dages-reglen

42-dages-reglen er gældende under dit udlandsophold. Under et udlandsophold er det tilladt at være på “ferie eller lignende” i Danmark i op til 42 dage pr. løbende 6 måneder bagud. Bemærk, udrejse og hjemrejse dage (start og slut dato), for et udlandsophold, ikke tælles med i 42-dages-reglen.

I et udlandsophold med en varighed på mere end 6 måneder, bliver dage med ophold i DK under “ferie eller lignende”, der ligger længere tilbage end 6 måneder frigivet. Dermed forlænges den tilladte opholdsperiode i Danmark, svarende til forholdet mellem 6 måneder og 42 dage. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke stilles krav om, at opholdet i udlandet er forlænget med en hel måned.

Læs evt. mere om emnet i “Cirkulære om ligningsloven” her: CIR nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 5.2.4. Afbrydelse af opholdet på grund af nødvendigt arbejde i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie el.lign.

ll33a.dk tæller dine dage i Danmark, som du angiver i kalenderen med funktionen “+ Add DK-vacation”. Højeste antal dage i en løbende 6 måneders periode, vises nederst på kalender siden som; “Max: xx” for hvert af dine udlandsophold. På Graf siden vises en grafisk oversigt af dine dage i Danmark i relation til loftet på de 42 dage pr. løbende 6 måneder. Overskrider du 42-dages-reglen, afbrydes dit udlandsophold på seneste ankomstdag i Danmark, der ligger forud for overskridelsesdatoen.


Få orden i din compliance

Fra 125,- kr. per måned


Sådan indsætter du “ferie el.lign.” i DK

1. Gå til kalender-siden

Du starter et ferie ophold i Danmark under et udlandsophold på en dato, hvor du ankommer Danmark.

2. Tryk på ankomstsdagen til Danmark

Naviger i kalenderen ved hjælp pilene << >> for årstal, og < > for måneder, frem til måneden for ankomst datoen. Tryk herefter på dagen for din ankomst til Danmark.

3. Tryk på “+ Add DK-vacation”

Ankomst datoen er nu valgt og du mangler at angive udrejse dato for ferieopholdet i Danmark.

4. Tryk på afrejsedagen fra Danmark

Naviger i kalenderen ved hjælp pilene << >> for årstal, og < > for måneder, frem til måneden for afrejsedatoen. Tryk herefter på dagen for din afrejse fra Danmark. Du har nu indsat en “ferie eller lignende” i Danmark.

5. Nu er din ferie registreret

Nu kan du se din ferie i kalenderen. I eksemplet er ferien indsat uden for et udlandsophold, derfor er farven lyseblå. Hvis du har indsat din ferie inden i et udlandsophold, vil ferien have samme farve som udlandsopholdet.

6. Rediger din “ferie el.lign.”

Du redigerer din “ferie el.lign.” i kalenderen, ved at slette opholdet i Danmark og herefter indsætte på ny.
Tryk på en dag i det “ferie el.lign” ophold i Danmark du ønsker slettet. Tryk herefter på den røde knap “Delete DK-vacation” Du indsætter nu det ønskede ophold som beskrevet i pkt. 2-4

7. Grafen

Naviger til grafen (tryk på graf-ikonet i midten nederst på siden).
Grafen viser hvor mange dage du har været i Danmark i dit udlandsophold ifh. til 42-dages-reglen. Har du flere udlandsophold, kan du vælge at se dem alle i tidslinjen på grafen, ved at vælge “All Data”. Eller du kan vælge at se hvert enkelt udlandophold individuelt.

Er et udlandsophold længere end 6 måneder, beregnes 6 måneder bagud for hver dag i udlandsopholdet, hvor dagene med ophold i Danmark summeres op og vises grafisk. Den røde linje markerer begrænsningen på de tilladte 42 dage pr. 6 måneder.

“Man kan forestille sig et rullende 6 måneders vindue, der flytter sig en dag ad gangen inde i din udlandsperiode hvor dine dage med ophold i Danmark opgøres.”

“Day counter” finder du under grafen
Day counter tæller dine dage i Danmark fra dags dato, (markeret med en sort lodret linje benævnt “Today”), og de seneste 6 måneder bagud, eller tilbage til start dato for udlandsopholdet, hvis start dato for ligger mindre end 6 måneder tilbage. Tælleren vises med grønne tal, men skifter til rød ved overskridelse af 42-dages-reglen. I parentes vises antal dage, som du kan disponere over, frem til at du igen får frigivet en dag. Antallet af dage fra “Today” og frem til at du igen får frigivet en dag, beregnes under day counter. Dato vises i parentes.

Med Daycount across periods, kan du tilvælge at se en grafisk visning af dage i Danmark, inklusiv dage som ligger uden for dine udlandsperioder. Disse vises nu med en mørk graf oven på den grønne graf. Bemærk, den mørke graf tæller ud og hjem-rejse dagene for udlandsophold med.

Tooltip’et på grafen viser information om datoen
Før musen over på grafen og se:
-dato
-antal dage i DK i denne udlandsperiode indtil denne valgte dato
-om pågældende dag var i DK
-om du har angivet en note

Nederst på Graf-siden er dine udlandsophold angivet
“Max: tælleren” viser det højste antal dage du har lagt i Danmark i en enhver løbende 6 måneders periode for det pågældende udlandsophold. Dette er inklusiv dine fremtidige planlagte dage i Danmark i en indeværende udlandsperiode.


Få orden i din compliance

Fra 125,- kr. per måned