Blogindlæg:

GeoSnapshot har fået en opgradering

ll33a.dk introducerer ”GeoSnapshot-dokumentation"
- Nu kan du ikke blot registrere, hvor du er, men også dokumentere det med et auto-genereret pdf-dokument ”GeoSnapshot-dokumentation”.
- Dette dokument indeholder op til 6 forskellige parametre, der optages i en tidsafgrænset GeoSnapshot-session.
- Dokumentet kan når som helst verificeres vha. SHA256-checksum metoden, så enhver med adgang til dokumentet kan tjekke, at dokumentet er intakt og uændret.

31/10/2023

Blogindlæg:

Materialeindkaldelse

“Skattestyrelsen har brug for oplysninger fra dig”
Dette er indledningen når Skattestyrelsens “inviterer” til torske-gilde. Med andre ord er du udtaget til skattekontrol*, når du modtager brev fra Skattestyrelsen med ovenstående overskrift.
I denne artikel vil vi se nærmere på, hvilke oplysninger Skattestyrelsen beder dig om at indsende, når du bliver udtaget til skattekontrol af et skatteår, hvor du har oplyst* efter ligningslovens § 33 A (herefter benævnt LL§33A)...

08/12/2021

Blogindlæg:

Lempelsesperiodens start og ophør

Hvordan er reglerne for start og ophør af en lempelsesperiode?
Det spørgsmål er vi på ll33a.dk ofte blevet spurgt om, og vi kan godt forstå at man kan blive i tvivl. For der har været meget usikkerhed omkring hvordan 6-måneders reglen skal forstås, og hvad der konkret gælder omkring reglen. - Landsskatteretten og Skatterådet har truffet to afgørelser vedrørende 6-måneders-reglen, som har givet anledning til fortolkningstvivl...

10/08/2021