Artikel - GeoSnapshot har fået en opgradering

GeoSnapshot har fået en opgradering!

ll33a.dk introducerer ”GeoSnapshot-dokumentation"

- Nu kan du ikke blot registrere, hvor du er, men også dokumentere det med et auto-genereret pdf-dokument ”GeoSnapshot-dokumentation”.

- Dette dokument indeholder op til 6 forskellige parametre, der optages i en tidsafgrænset GeoSnapshot-session.

- Dokumentet kan når som helst verificeres vha. SHA256-checksum metoden, så enhver med adgang til dokumentet kan tjekke, at dokumentet er intakt og uændret.

GeoSnapshot FØR

GeoSnapshot-funktionens hovedformål har været at gøre det let i realtid at registrere dit opholdssted. Hermed ajourføres ”den specificerede opgørelse” over opholdssteder for de kalenderdage, hvor du har opholdt dig i udlandet og i Danmark

Det er således udelukkende den aktuelle dato og lokation, der bliver noteret i compliance-rapportens kolonne “Opholdssteder”.

(”den specificerede opgørelse” = Den opgørelse som Skattestyrelsen anmoder om ved materialeindkaldelser (se punkt 11).)

GeoSnapshot NU

GeoSnapshot-funktionen vil fortsætte med at registrere dine opholdssteder nøjagtig som før.

Med den nye opgradering får du nu desuden mulighed for at få autogenereret et dokument, der indeholder oplysninger om dit GeoSnapshot. Tilsammen dokumenterer disse oplysninger dit opholdssted.

Processen involverer at indsamle data i individuelle parametre inden for et kort tidsrum og præsentere disse data i en sammenhængende kontekst. Vi kalder denne proces for en GeoSnapshot-session.

Hver enkelt parameter, der bliver indsamlet, indgår i den samlede kontekst, hvor du personligt kan blive forbundet med et specifikt opholdssted på et bestemt tidspunkt. Disse parametre registreres i realtid og låses fast i den unikke og tidsafgrænsede GeoSnapshot-session, hvilket er med til at sikrer autenciteten af de indsamlede data.

GeoSnapshot-sessionen danner fundamentet for det automatisk genererede dokument. Alle detaljer fra sessionen præsenteres og arkiveres i et PDF-dokument, som du nemt kan finde i din oversigt over dokumentation, på kalendersiden under datoen for det pågældende GeoSnapshot. Hvis det er markeret som "Included" (som er standardindstillingen), vil dokumentet blive inkluderet i compliance-rapporten.

Dage, hvor der er anvendt GeoSnapshot, vil fortsat være markeret med orange på kalendersiden.

GeoSnapshot-session - i praksis

Ved at klikke på GeoSnapshot ikonet (øverst til højre på kalendersiden) åbnes en tidsafgrænset GeoSnapshot-session, og du får nu en række valg.

Du kan vælge:

- Tilføj billede = Kamerafunktionen åbnes til selfie optagelse
Det er kun muligt at inkludere et foto optaget med enhedens kamera i realtid i den tidsafgrænsede GeoSnapshot-session. Foto arkiveres direkte på ll33a.dk's server.

- Tilføj SMS verifikation = SMS-funktionen åbnes med præ-udfyldt;
-Telefonnummer til ll33a.dk's SMS-gateway
- Tekstfelt bestående af unik session-kode
Du skal nu aktivt afsende SMS'en ved at klikke “Send” i din SMS-app. (For at SMS-verifikationen kan indgå i din dokumentation, er det vigtigt, at du ikke ændrer i tekstfeltet). Herefter skal du tilbage i ll33a.dk app'en og afslutte sessionen. (Benyt evt. genvejen oppe i venstre hjørne i din Besked app.)

- Gem & afslut
“Den specificerede opgørelse” over opholdssteder ajourføres, og det auto-genererede dokument gemmes.
Har du anvendt ”Tilføj billede”, inkluderes din selfie i dokumentet.
Har du anvendt ”Tilføj SMS verifikation”, inkluderes verifikationen i dokumentet.

- Afslut uden PDF = GeoSnapshot som FØR
Den specificerede opgørelse over opholdssteder ajourføres uden dokumentation.

En GeoSnapshot-session, inkl. selfie og SMS-verifikation, kan typisk; åbnes, udføres og afsluttes, inden for ca. 20 sekunder.

GeoSnapshot-dokumentation - hvad omfatter det

GeoSnapshot dokumenterer dit opholdssted ved hjælp af din enheds aktuelle lokation samt en række parametre, der opsnappes og fastlåses i tidsrummet under en GeoSnapshot-session; herunder:

- GeoSnapshot-ID
Ethvert GeoSnapshot tildeles et unikt ID.

- Lokation
Din enheds position bestemmes ud fra en kombination af mastedata, GPS og WIFI. Positionen angives i længde- og breddegrad med en angivet nøjagtighed indenfor 50m. Denne position angives også med stednavn eller adresse for benævnelse af dit aktuelle opholdssted.

- Enhed (device)
Om din anvendte enhed registreres, IP-adresse, og user agent data, herunder enhedstype, operativsystem, samt webbrowser, inkl. versions numre.

- Tidsstempler for datakommunikation
Tidsstempler registreres for den datakommunikation, som udveksles mellem din enhed og ll33a.dk's databaseservere i en GeoSnapshot-session.
Tiden angives i relation til lokaltid i Danmark ved henholdsvis CET og CEST (Central European (Summer) Time).

Du kan vælge at tilføje en selfie og/eller en SMS-verifikation.
- Selfie (valgfri)
Ved at tilføje en selfie understøttes dokumentationen af din aktuelle lokation med et selvportræt-foto.
Din selfie tages med kameraet på din enhed i samme session, som du har anmodet om et GeoSnapshot. Herved optages og låses din selfie sammen med din enheds lokationsdata.

- SMS-verifikation (valgfri)
Ved at sende en SMS, der indeholder en GeoSnapshot-genereret kode, fra din mobiltelefon direkte til ll33a.dk's servere, knyttes dit mobiltelefon-nummer sammen med dit unikke GeoSnapshot.
Med SMS-funktionen verificeres dit tilhørsforhold til den benyttede mobiltelefon i samme session, hvori du har anmodet om et GeoSnapshot.

Verificeringslink
For at sikre og objektivt bekræfte integriteten af dokumentet, indeholder GeoSnapshot dokumentationen et link til ll33a.dk's checksum-verification service, der åbner mulighed for verificering af dokumentet vha. SHA256-checksum metoden.
Dette er en sikker og anerkendt teknologi, som garanterer, at selv den mindste ændring i dokumentet vil blive opdaget.

Indstillinger på iPhone

Lokation:
Du giver GeoSnapshot adgang til din lokation på iPhone ved at tilvælge begge nedenstående konfigurationsindstillinger:

Indstillinger>Anonymitet & Sikkerhed>Lokationstjenester>(slået til)+(rul ned til)>Safari-websteder>vælg: “Ved-brug-af-appen”

Indstillinger>Safari>Lokalitet>vælg: ”Tillad"

Kamera:
Du giver GeoSnapshot adgang til dit kamera på iPhone ved at vælge:

Indstillinger>Safari>Kamera>vælg:”Spørg”
(eller vælg evt. “Altid”, hvis man vil undgå det ekstra klik: “Accepter”, når kameraet skal åbne til selfie)

SMS:
Du giver GeoSnapshot adgang til din Besked app ved at vælge:

Indstillinger>Beskeder>(rul ned til)Send-Som-SMS (slået til)

Øget compliance evne med ll33a.dk

Hvorfor denne ændring af GeoSnapshot?
Mange af ll33a.dk's brugere har ytret ønske om nem adgang til mere præcis dokumentation for deres opholdssteder i udlandet. Derfor har vi tilføjet denne nye funktion.
Den gør det nemt, hurtigt og transparent at vise præcist, hvor du var.
Med GeoSnapshot-dokumentation er det nu muligt at komplimentere andre typer af objektiv dokumentation du indsamler, og dermed danne et mere komplet billede af dine opholdssteder i udlandet, som Skattestyrelsen så hårdt efterspørger ved materialeindkaldelsen.

“GeoSnapshot-sessionen” er blot det senest udviklede, blandt mange andre “redskaber”, du finder i “compliance-værktøjskassen”; ll33a.dk.
Redskaber der har til formål at skabe værdi for udstationerede.

Har du også et ønske om, eller ideer til “redskaber”, der kan øge din evne til at efterleve og dokumentere forhold omkring ligningsloven §33A, så kontakt os gerne på info@ll33a.dk.


Få orden i din compliance

Fra 125,- kr. per måned


Sidst opdateret: 31. oktober 2023.

Forfatter:

Thomas Michelsen
Thomas MichelsenLL§33A skatteyder