For at kunne bruge LL §33A er der nogle betingelser, der skal være opfyldt.

De basale kriterier:

  1. Du har bopæl til rådighed i Danmark, eller er på anden vis skattepligtig til DK
  2. Lønindkomsten skal være erhvervet ved personligt arbejde i tjenesteforhold*
  3. Under ophold i Danmark må der ikke arbejdes, bortset fra eventuel nødvendigt arbejde, såsom afrapportering.

*Bemærk, i henhold til ny principiel dom fra Østre Landsret Sag BS-24472/2021-OLR, skal tjenesteforhold i udlandet være begrundet i arbejdsgiverens forhold:

“...tilfælde, hvor en dansk lønmodtager, som har bevaret sin fulde skattepligt til Danmark, af egen drift og uafhængigt af arbejdsgiveren vælger at bosætte sig i udlandet, uden at det pågældende land har sammenhæng med arbejdsgiverens forhold, falder derimod uden for bestemmelsen.“

Få orden i din compliance

Fra 125,- kr. per måned