GeoSnapshot

GeoSnapshot-funktionen har to hovedformål.

1. At gøre det let i realtid atregistrere dit opholdssted.

Hermed ajourføres ”den specificerede opgørelse” over opholdssteder for de kalenderdage, hvor du har opholdt dig i udlandet og i Danmark
(”den specificerede opgørelse” = Den opgørelse som Skattestyrelsen anmoder om ved materialeindkaldelser (se punkt 11))


2. At ved hjælp af din enhed at optage og arkivere oplysninger der knytter dig og din enhed sammen med dette opholdssted, til senere dokumentationsbrug overfor Skattestyrelsen.

GeoSnapshot-session
Med et GeoSnapshot gives der mulighed for at få autogenereret et dokument, der indeholder oplysninger om dit GeoSnapshot. Oplysninger som tilsammen dokumenterer dit opholdssted.
Processen involverer at indsamle data i individuelle parametre inden for et kort tidsrum (typisk ca. 20 sek.) og præsentere disse data i en sammenhængende kontekst.
Vi kalder denne proces for en GeoSnapshot-session.

Hver enkelte parameter, der bliver indsamlet, indgår i den samlede kontekst, hvor du personligt kan blive forbundet med et specifikt opholdssted på et bestemt tidspunkt.

Disse parametre registreres i realtid og låses fast i den unikke og tidsafgrænsede GeoSnapshot-session, hvilket er med til at sikrer autenciteten af de indsamlede data.

GeoSnapshot-sessionen danner fundamentet for det automatisk genererede dokument. Alle detaljer fra sessionen præsenteres og arkiveres i et PDF-dokument, som du nemt kan finde i din oversigt over dokumentation, på kalendersiden under datoen for det pågældende GeoSnapshot. Hvis det er markeret som "Included" (som er standardindstillingen), vil dokumentet blive inkluderet i compliance-rapporten.

How to do
Ved at klikke på GeoSnapshot ikonet (øverst til højre på kalendersiden) åbnes en tidsafgrænset GeoSnapshot-session, og du får nu en række valg.

Du kan vælge:

Tilføj billede = Kamerafunktionen åbnes til selfie optagelse
Det er kun muligt at inkludere et foto optaget med enhedens kamera i realtid i den tidsafgrænsede GeoSnapshot-session.Foto arkiveres direkte på ll33a.dk's server.

Tilføj SMS verifikation = SMS-funktionen åbnes med præ-udfyldt;
- Telefonnummer til ll33a.dk's SMS-gateway
- Tekstfelt bestående af unik session-kode
Du skal nu aktivt afsende SMS'en ved at klikke “Send” i din SMS-app.
(For at SMS-verifikationen kan indgå i din dokumentation, er det vigtigt, at du ikke ændrer i tekstfeltet)
Herefter skal du tilbage i ll33a.dk app'en og afslutte sessionen.
(Benyt evt. genvejen oppe i venstre hjørne i din Besked app.)

Gem & afslut
“Den specificerede opgørelse” over opholdssteder ajourføres, og
det auto-genererede dokument gemmes.
Har du anvendt ”Tilføj billede”, inkluderes din selfie i dokumentet.
Har du anvendt ”Tilføj SMS verifikation”, inkluderes verifikationen i dokumentet.

Afslut uden PDF = GeoSnapshot som FØR
Den specificerede opgørelse over opholdssteder ajourføres uden dokumentation.

En GeoSnapshot-session, inkl. selfie og SMS-verifikation, kan typisk; åbnes, udføres og afsluttes, inden for ca. 20 sekunder.GeoSnapshot-dokumentation - hvad omfatter det

GeoSnapshot dokumenterer dit opholdssted ved hjælp af din enheds aktuelle lokation samt en række parametre, der opsnappes og fastlåses i tidsrummet under en GeoSnapshot-session; herunder:

GeoSnapshot-ID
Ethvert GeoSnapshot tildeles et unikt ID.
Anvendes bla. til efterfølgende verificering af dokumentet.

Lokation
Din enheds position bestemmes ud fra en kombination af mastedata, GPS og WIFI. Positionen angives i længde- og breddegrad med en angivet nøjagtighed indenfor 50m.
Denne position angives også med stednavn eller adresse for benævnelse af dit aktuelle opholdssted.

Enhed (device)
Om din anvendte enhed registreres, IP-adresse, og user agent data, herunder enhedstype, operativsystem, samt webbrowser, inkl. versions numre.

Tidsstempler for datakommunikation
Tidsstempler registreres for den datakommunikation, som udveksles mellem din enhed og ll33a.dk's databaseservere i en GeoSnapshot-session.
Tiden angives i relation til lokaltid i Danmark ved henholdsvis CET og CEST (Central European (Summer) Time).

Du kan vælge at tilføje en selfie og/eller en SMS-verifikation.

Selfie (valgfri)
Ved at tilføje en selfie understøttes dokumentationen af din aktuelle lokation med et selvportræt-foto.
Din selfie tages med kameraet på din enhed i samme session, som du har anmodet om et GeoSnapshot. Herved optages og låses din selfie sammen med din enheds lokationsdata.

SMS-verifikation (valgfri)
Ved at sende en SMS, der indeholder en GeoSnapshot-genereret kode, fra din mobiltelefon direkte til ll33a.dk's servere, knyttes dit mobiltelefon-nummer sammen med dit unikke GeoSnapshot.
Med SMS-funktionen verificeres dit tilhørsforhold til den benyttede mobiltelefon i samme session, hvori du har anmodet om et GeoSnapshot.

Verificeringslink
For at sikre og objektivt bekræfte integriteten af dokumentet, indeholder GeoSnapshot dokumentationen et link til ll33a.dk's checksum-verification service, der åbner mulighed for verificering vha. SHA256-checksum metoden.
Dette er en sikker og anerkendt teknologi, som garanterer, at selv den mindste ændring i dokumentet vil blive opdaget.

Alle detaljer fra sessionen præsenteres og arkiveres i et PDF-dokument, som du nemt kan finde i din oversigt over dokumentation, på kalendersiden under datoen for det pågældende GeoSnapshot. Hvis det er markeret som "Included" (som er standardindstillingen), vil dokumentet blive inkluderet i compliance-rapporten.

Dage, hvor der er anvendt GeoSnapshot, vil være markeret med orange på kalendersiden.


Få orden i din compliance

Fra 125,- kr. per måned