GeoSnapshot dokument verificering ved ll33a.dk's checksum-verification serviceUpload GeoSnapshot pdf-dokument til kontrolMed ll33a.dk's checksum-verification service kan du få bekræftet om et GeoSnapshot dokument er intakt ved hjælp af SHA256 Hash Verificering.


SHA256 Hash Verificering


Verificering af GeoSnapshot Dokumentets Integritet med SHA256
For at sikre og objektivt bekræfte integriteten af det GeoSnapshot dokument, du har modtaget, benytter vi os af SHA256, en anerkendt og stærk hash-algoritme. Ved at sammenligne kontrol hashværdien med hashværdien af det udleverede dokument, kan det afgøres om dokumentet er intakt.

Hvad er SHA256?
SHA256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) er en kryptografisk hashfunktion, der omdanner en indtastning (i dette tilfælde et GeoSnapshot dokument) til en unik 256-bit (32-byte) hashværdi. Selv den mindste ændring i dokumentet vil resultere i en fuldstændig anderledes hashværdi, hvilket gør det ekstremt svært at manipulere dokumentets indhold uden at blive opdaget.

Ethvert GeoSnapshot oprettes med en tilhørende hashværdi til kontrol.
Ved en GeoSnapshot-session, bliver der efterfølgende genereret en hashværdi af det auto-genereret pdf dokument. Denne hashværdi arkiveres i ll33a.dk's database og kan herefter rekvireres ved behov.

Sammenlign hashværdi
Til dette formål indeholder hvert GeoSnapshot et link til ll33a.dk's checksum-verification service, hvor hashværdien af det oprindelige GeoSnapshot dokument vises. Ved at uploade det udleverede GeoSnapshot dokument til ll33a.dk's checksum-verification service, genereres en hashværdi, som sammenlignes med kontrol hasværdien. Alternativt kan du med dit eget SHA256 værktøj, selv generere en hashværdi af det udleverede GeoSnapshot dokument, for herefter at indsætte denne og sammenligne med dokumentets kontrol hashværdi fra ll33a.dk's checksum-verification service. Hermed kan du på sikker vis nemt og hurtigt efterprøve dokumentet's autencitet.


Hvordan verificerer jeg GeoSnapshot dokumentet?

1. Få en SHA256 Hash Værdi af Dit Dokument du ønsker verificeret: Brug et pålideligt SHA256 hashværktøj til at generere en hashværdi af det modtagne dokument. Alternativt kan du benytte ll33a.dk's checksum-verification service til generere en SHA256 hashværdi.
2. Sammenlign Hash Værdier: Sammenlign den genererede hashværdi med den oprindelige hashværdi, der er leveret af ll33a.dk's checksum-verification service.
3. Overensstemmelse: Hvis de to hashværdier matcher, kan du være sikker på, at dokumentet ikke er blevet ændret eller manipuleret, siden det blev oprettet på grundlag af GeoSnapshot-sessionen.
4. Ikke-Overensstemmelse: Hvis hashværdierne ikke matcher, kan det tyde på, at dokumentets indhold er blevet ændret, og det kan kræve yderligere undersøgelse.


Fordele ved at Bruge SHA256:

- Sikkerhed: SHA256 er bredt anerkendt for sin evne til at skabe unikke og sikre hashværdier.
- Objektivitet: Hashværdien afhænger udelukkende af dokumentets indhold, hvilket sikrer en objektiv metode til verificering.
- Enkelhed: Processen er enkel og kan udføres med en række gratis tilgængelige værktøjer.

Ved at følge disse trin kan du være sikker på dokumentets autenticitet og integritet, hvilket understøtter et transparent og pålideligt grundlag for verificering.