Opret Skatterapporter

Med skatterapporter binder du al din data sammen. Det er dem der i sidste ende udgør din dokumentation til Skattestyrelsen. Skatterapporterne på ll33a.dk er tilpasset skatteåret. Dvs. når du opretter et skatteår, "Tax Year", vil der automatisk blive genereret rapporter som indeholder al relevant data for det pågældende skatteår.

1. Gå til rapport siden

Du finder vej til dine skatterapporter fra settings-siden, herfra klik på knappen "Compliance Reports"

2. Opret skatteår

På "Create Tax Year" kan du oprette et skatteår. Et skatteår samler dine udlandsophols ift. skatteåret. I eksemplet er vi ved at oprette skatteåret 2021. Nederst på billedet kan man se hvilke udlandsophold der er relevante for 2021. I eksemplet er det 2 udlandsophold som løber:

1/12/2020 - 27/8/2021 og 29/8/2021 - åben slutning.

Eftersom at det første udlandsophold startede det foregående skatteår (2020), vil en del af opholdet blive medtaget på skatterapporten for 2021. Ligeledes fordi det andet udlandsophold har en åben slutning så vil rapporten indeholde data fra det efterfølgende skatteår (2022).

3. Oversigten

Fra oversigten under skatteåret kan du se de rapporter som tilhører skatteåret.

Skatterapporten

Fra oversigten kan du gå ind på hver rapport og se samt rette i hvordan din data skal præsenteres på den færdige rapport.

4. Interaktivt regneark

Inde på rapporten kan du se dataene fra kalenderen i det interaktive regneark. Sammen med grafen har du et godt overblik over rapporten. I regnearket kan du ændre i dine Danmarksferier, bilag og noter. Vær opmærksom på at disse ændringer vil blive overført til kalenderen.

Færdiggør skatteåret

Når din data er klar til at blive præsenteret for SKAT kan du låse dine rapporter og dit skatteår så du ikke bliver i tvivl om hvordan rapporten så ud da du afleverede den.

5. Lås rapporten

Når du låser din rapport laver systemet et snapshot af din data. Herefter vil ændringer fra kalenderen ikke påvirke rapporten. Du kan altid fortryde og åbne rapporten igen.

6. Lås Skatteåret

Efter at alle rapporter for dit skatteår er låst, der kan du låse selve skatteåret. Når du låser et skatteår indikerer du at du er helt færdig med din dokumentation for året, og din data er klar til at blive sendt til Skattestyrelsen.

7. Aflever skatterapporterne

Det låste skatteår kan nu downloades og sendes til Skattestyrelsen. Vi anbefaler at bruge Bluewhale til dette, indtil det bliver muligt at aflevere direekte gennemll33a.dk.