Udlandsophold

Et udlandsophold er en defineret periode, hvor du kan opnå skattenedsættelse. Perioden hvori du opholder dig i udlandet, skal have en varighed på mindst 6 måneder, kun afbrudt af op til 42 dages ferie eller lignende i Danmark pr. løbende 6 måneder. Du definerer et udlandsophold, ved at angive dato for din udrejse fra Danmark, samt dato for din hjemkomst til Danmark minimum 6 måneder senere. ll33a.dk beregner automatisk din minimums periode.


Få orden i din compliance

Fra 125,- kr. per måned


1. Gå til kalender-siden

Du starter et udlandsophold på en dato, hvor du forlader Danmark. Ligesom et udlandsophold kun kan afsluttes på en dato, hvor du ankommer til Danmark. I dette eksempel definerer vi et udlandsophold, fra d.3. januar 2017.

2. Tryk på "+ Add LL § 33A Exemption Period”

Under kalenderen kan du oprette dine udlandsophold, ved at trykke på knappen: ”+ Add LL § 33A Exemption Period”.

Det er også her du finder oversigten over dine Udlandsophold (Exemption periods), og hvor du efterfølgende kan redigere periodens dato-spænd.

3. Giv dit udlandsophold en titel

I menuen “Add a new Exemption period”, kan du valgfrit vælge en titel til dit udlandsophold. F.eks. 'afrika tur'. Du kan altid tilføje/redigere titel i oprettede udlandsophold.

4. Vælg start dato

I menuen “Add a new Exemption period”, tryk på "Start" knappen for at vælge start datoen.

5. Tryk på udrejsedagen

Naviger i kalenderen ved hjælp pilene << >> for årstal, og < > for måneder, frem til måneden for udrejsedatoen. Tryk herefter på dagen for din udrejse fra Danmark. (Bemærk at du senere af Skattestyrelsen, vil kunne blive bedt om at dokumentere din udrejse, hvorfor appen beder dig bekræfter at du forlod Danmark på denne dato). Appen vil nu oprette en udrejse-dag i kalenderen.

6. Vælg slut dato

En slutdato for et udlandsopholds ophør, vil altid ligge på en ankomstdato til Danmark.
Slutdatoen for dit udlandsopholds ophør, fastlægges når dit udlandsophold afbrydes efter loven.
Dit udlandsophold afbrydes efter loven, når du enten;
- rammer den 43. dag i DK inden for en løbende 6 måneder periode, eller
- tager arbejde i DK, hvor arbejdet ikke er direkte i relation til dit udlandsophold.
Din slutdato vil derved være den ankomstdato til Danmark, der ligger forud for udlandsopholdets afbrydelsen efter loven.

Skattestyrelsens styresignal fra 2009 beskriver det således:
Lempelsesperiodens ophør (SKM2009.638.SKAT)
- Lempelsesperioden slutter, når udlandsopholdet afbrydes, det vil sige, når betingelserne for reglens anvendelse ikke længere er til stede - fx hvis ophold her i riget overstiger 42 dage indenfor en 6 måneders periode, eller hvis der udføres arbejde her i riget, som ikke er nødvendigt for udlandsopholdet.
- Skatteyderen kan ikke selv vælge at afslutte et udlandsophold på et tidspunkt, hvor det ikke afbrydes efter loven.


Hvis du endnu ikke kender din slutdato lader du blot datoen stå som “Open End”.

Når du kender din slutdato, tryk på "End" knappen i menuen “Add a new Exemption period”, for at vælge slut datoen for dit udenlandsophold. Naviger i kalenderen ved hjælp pilene << >> for årstal, og < > for måneder, frem til måneden for hjemrejsedatoen. Tryk herefter på dagen for din hjemrejse til Danmark. (Bemærk at du senere af Skattestyrelsen, vil kunne blive bedt om at dokumentere din hjemrejse, hvorfor appen beder dig bekræfter at du ankom til Danmark på denne dato)

7. Gem dit Udlandsophold

I menuen “Add a new Exemption period”, tryk på den blå "Save" knap, for at gemme og dermed oprette dit udlandsophold. Når dit udlandsophold (Exemtion period) er oprettet, vil dine ferie dage i Danmark, som du angiver i kalenderen få tildelt samme farve i perioden.

8. Rediger dit Udlandsophold

Når dit udlandsophold er oprettet, kan du efterfølgende redigere titel, dato-spænd, samt farve. Du redigerer ved at trykke på perioden under kalenderen, og herefter i menuen “Configure Exemption period”.


Få orden i din compliance

Fra 125,- kr. per måned